Ga naar de inhoud

Het moet echt anders! Met onze welvaart, mobiliteit, voedselproductie en toerisme putten we de aarde uit. We zullen dus moeten circuleren, transformeren, veranderen. En ja, dat doet pijn soms. Transitiepijn, aldus het Observatorium Collectief van Geert van de Camp, Andre Dekker, Lieven Poutsma and Ruud Reutelingsperger. Maar kunst kan volgens hen helpen die te overwinnen.


Om dat te ervaren, laten ze de Dommel tijdens Bosch Parade spreken over wat zij ziet en hoort, vragen ze wat het water wil. Meer ruimte? Rust? Meer plezier? Uit een mysterieuze drijvende mond laat De stem van het water ons weten hoe het met haar gaat, deelt ze haar overwegingen en persoonlijkheid. En zo verovert ze een plek in de harten en hoofden van ons, de toeschouwers die echt anders moeten.

Video gemaakt door Donna van West