Ga naar de inhoud

Stichting Bosch Parade (hierna: Bosch Parade), gevestigd aan de Koestraat 27 (5223 AG) te ‘s-Hertogenbosch – verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy-statement is omschreven welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken via onze website, kaartverkoopsysteem en overige kanalen, met welk doel we dit doen, en hoe we de privacy van de bezoeker waarborgen.

Het evenement gebruikt persoons- of adresgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft ingevuld, zoals kaartverkoopinformatie en verzending van de nieuwsbrief.

Daarnaast worden gegevens gebruikt voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang: het kunnen toetsen in hoeverre het evenement aan zijn opdracht voldoet om een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken.

De persoonsgegevens worden gebruikt conform de doelstellingen bij aanmelding en worden niet ­­­­doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Ze worden evenmin gebruikt om individuele bezoekers te identificeren.

Dit statement wordt aangepast indien organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen daar aanleiding toe geven.

Website
De website van Bosch Parade verwerkt, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. Op deze website worden daarnaast cookies op de computer of telefoon van de bezoeker geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics. Het evenement verzamelt op deze manier informatie over het gebruik van zijn website. Daarbij worden cookies gebruikt. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Bosch Parade de website verbeteren en aanpassen aan de wensen van de gebruiker.

Facebook pixel
Deze website gebruikt een Facebook Pixel, een analysetool van Facebook. Deze tool helpt ons de website te analyseren, waarmee we weer de Facebook-ervaring van onze gebruikers kunnen verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door deze cookie wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Facebook. Facebook gebruikt deze data om bulkrapporten te maken over het sitegebruik van alle gebruikers, dus niet met jouw IP-adres. De cookie slaat alleen informatie op zoals: welke Facebook gebruikers bezoeken de website, welke pagina’s bezoeken deze gebruikers, etc. Ook wordt door deze pixel het gedrag van gebruikers bijgehouden na het zien of aanklikken van een Facebookadvertentie. Op deze manier evalueert Facebook de effectiviteit van advertenties. Dankzij de pixel is het voor ons mogelijk om websitebezoekers ook een advertentie te tonen op het Facebook platform, vanuit naam van Bosch Parade. De verkregen gegevens zijn voor ons anoniem en verschaffen ons geen nadere informatie over de identiteit van jou als gebruiker. Wel worden de gegevens door Facebook opgeslagen en zodanig verwerkt dat koppeling aan een specifiek gebruikersprofiel mogelijk is. Facebook kan de gegevens daardoor gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig het privacybeleid van Facebook.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen en berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Kaartverkoop
In het proces van kaartverkoop verzamelt Bosch Parade persoons- en/of adresgegevens.

Het evenement vraagt om de volgende gegevens:

 • naam
 • adres, postcode, woonplaats en land
 • e-mail adres
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • geslacht

Naam: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder een naam is het niet mogelijk om een bestelling te plaatsen.
Adres, postcode, woonplaats en land: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Daarnaast wordt hiermee getoetst in hoeverre het evenement voldoet aan zijn opdracht een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken. In bezoekersanalyses worden postcode en woonplaats geanonimiseerd gebruikt. In incidentele gevallen wordt een postmailing gestuurd op basis van bezoekhistorie.
E-mailadres: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Het e-mailadres wordt gebruikt om het e-ticket toe te sturen, alsmede een servicemail en/of evaluatiemail over de voorstelling die wordt bezocht.
Telefoonnummer: deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst. Het telefoonnummer kan worden gebruikt in geval van wijzigingen, afgelastingen of calamiteiten aangaande het bezoek.
Geboortedatum en geslacht: Geboortedatum en geslacht worden geanonimiseerd gebruikt in bezoekersanalyses.

Inschrijving voor nieuwsbrief
Bosch Parade biedt bezoekers de mogelijkheid zich in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geeft de bezoeker toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op deze manier kan Bosch Parade de bezoeker op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. Bosch Parade biedt te allen tijde de mogelijkheid tot afmelding. De nieuwsbrieven worden door Bosch Parade verzonden via het online programma AdreZ/MailingLijst van EM-Cultuur.

Fotografie en beeld- en/of geluidsopname tijdens Bosch Parade  
Bosch Parade of een mediapartner kan foto’s en beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken tijdens het evenement. Dit materiaal kan door het evenement gebruikt worden op de website, in drukwerk of ter promotie van het evenement en de organisatie via social media netwerken, zoals Facebook, Instagram, YouTube of Twitter. Daarnaast kunnen de foto’s of opnamen gebruikt worden op de mediakanalen of in drukwerk van de (media)partner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven. Bij bezwaar tegen een online gepubliceerde foto is het mogelijk een verzoek tot verwijdering in te dienen.

Formulieren op www.boschparade.nl
Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Voor de formulieren wordt vaak Typeform gebruikt. De persoonsgegevens worden opgeslagen in AdreZ/MailingLijst van EM-Cultuur (op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie) en worden alleen gedownload door de medewerker van Bosch Parade die de gegevens moet verwerken. Na het downloaden wordt het formulier opgeslagen op een afgeschermde en beveiligde server. De formulieren zijn alleen te downloaden door geselecteerde medewerkers van Bosch Parade. Alle medewerkers van het evenement hebben in hun contract een geheimhoudingsplicht staan.

De gegevens worden enkel gebruikt volgens de omschreven doelstelling bij aanmelding. Naast de gegevens die de bezoeker zelf invult, worden het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending.

Opslag van gegevens

 • Formulieren
  Voor ingestuurde formulieren op pagina’s binnen www.boschparade.nl geldt dat deze worden opgeslagen door AdreZ/MailingLijst van EM-Cultuur. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor eigen doeleinden en blijft binnen Nederland (nu en in de toekomst). Transport van deze informatie vindt altijd plaats over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.
 • Kaartverkoop
  Voor de kaartverkoop maken we gebruik van Mollie Payments. De gegevens van de kaartkopers worden opgeslagen op servers die door Adrez/MailingLijst van EM-Cultuur worden beheerd. Deze servers staan in Nederland en vallen onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie vindt altijd plaats over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.
 • Statistieken
  Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. De optie om gegevens te delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie vindt altijd plaats over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en vindt in de EU of US plaats onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag wordt 14 maanden behouden.
 • Relatiebeheer
  Naast klantgegevens beheert het evenement gegevens van relaties, zoals zakelijke relaties, sponsoren, gezelschappen en pers. Relaties worden in de database van Adrez/MijlingLijst van EM-Cultuur beheerd.
 • Leveranciers
  Gegevens van leveranciers worden zo compleet mogelijk beheerd in Exact Online waarin de administratie van het evenement plaats vindt. Tevens worden IBAN bankgegevens van leveranciers bewaard binnen het online pakket van de bank om betalingen aan leveranciers te kunnen uitvoeren. Verzamelbatches worden ter betaling uitgevoerd middels export van de vervallen openstaande leveranciers posten uit Exact Online en import binnen het online pakket van de Rabobank.
 • Vrijwilligers
  Gegevens van vrijwilligers worden beheerd in de database van AdreZ/MailingLijst van EM-Cultuur. De gegevens van de vrijwilligers worden enkel gebruikt volgens de omschreven doelstelling bij aanmelding: planning, uitnodigingen per mail (bijvoorbeeld vrijwilligers avond), vrijwilligersnieuwsbrief en urgente servicemail.
 • Publieksonderzoek
  Het publiek wordt jaarlijks gevraagd mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek:
  • Middels enquêtes op het evenementterrein;
  • Middels slot nieuwsbrief met url naar publieksonderzoek;
  • Middels aankoopproces toegangskaarten met mogelijkheid voor het aanmelden voor publieksonderzoek op aparte pagina.

De gegevens van het publieksonderzoek worden anoniem opgeslagen en gebruikt voor evaluatiedoeleinden.

Klanten hebben het recht:

 • op inzage van de gegevens die Bosch Parade van hen bezit en zijn in veel* gevallen in staat deze te laten corrigeren of verwijderen.
 • om toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief)
 • via info@boschparade.nl een klacht in te dienen 

* Bosch Parade is genoodzaakt bepaalde gegevens van klanten te bewaren. Het gaat hier bijvoorbeeld om contactgegevens van actieve klanten voor bijvoorbeeld urgente servicemeldingen. Vanuit het oogpunt van veiligheid is Bosch Parade ook genoodzaakt om back-ups te maken. Deze worden gecontroleerd op juistheid. Het is daarom niet mogelijk om gegevens achteraf uit back-ups te laten verwijderen.

Contactgegevens Stichting Bosch Parade
Voor vragen of verzoeken rondom het opslaan van gegevens: info@boschparade.nl.