Ga naar de inhoud

Je hebt het misschien niet in de gaten, maar de mens verandert. Voortdurend muteert er iets in en op ons. Van beenhaar tot beenmerg. Dat gaat heel langzaam gelukkig. Maar waar eindigt die transformatie? Worden we uiteindelijk surreële mutanten, zoals op Bosch’ schilderijen? Iets tussen wezen en object in?

Met die prikkelende vraag gingen Yip Geert Stals en Lesse Melijn van der Veer aan de slag voor de Benenboot, een hybride vaartuig dat door machtige ledematen wordt aangedreven. Als eindfase van de evolutie zijn boot en mens niet meer van elkaar te onderscheiden. Zo maken ze dat de beweging van de voortglijdende Benenboot voelbaar wordt in het lichaam van de toeschouwer. 

De boot wordt een soortgenoot.