Bosch Parade is een theatraal en muzikaal kunstenspektakel op het water met Jheronimus Bosch (1450-1516) als inspiratiebron. Zijn wereldberoemde kunstwerken zitten vol symboliek, fantasieën en absurditeiten die blijven inspireren.

Historie

In de afgelopen jaren is Bosch Parade zeven keer voorbijgetrokken over de wateren van ‘s-Hertogenbosch. In 2016 kwamen er ruim 20.000 bezoekers naar de drie uitvoeringen kijken. Bosch Parade betrekt een breed publiek bij hedendaagse kunst en bij het werk en gedachtegoed van Jheronimus Bosch. Net zoals Jheronimus Bosch in zijn tijd zoekt ook Bosch Parade de grenzen op en begeeft het zich buiten gebaande paden van de kunst om een impuls aan het culturele klimaat te geven.

Editie 2019

Bosch Parade 2019 eert haar inspirator Jheronimus Bosch als verteller. Zijn schilderijen laten zich lezen als mysterieuze beeldverhalen waarin hij op eigenzinnige wijze zijn tijdperk weergaf. Jheronimus Bosch was ook de allereerste genreschilder; de eerste schilder die het gewone volk een volwaardig plaats gaf in zijn schilderijen. In Bosch Parade 2019 eist dat gewone volk ook weer zijn plaats op.

Bosch Parade 2019 kun je beschouwen als een beeldend verhaal in veertien tableaus. Die vormen een universele fabel over macht en tegenkrachten, over strijd en toenadering, over chaos en hoop. Uit de chaos na de strijd moet een nieuwe orde opbloeien. Oude tegenpolen leggen uiteindelijk samen de basis voor nieuwe hoop in dit verhaal dat – net zoals Jheronimus Bosch – vervuld is van symboliek en fantasie. Deze editie wordt gemaakt in co-productie met EELT Theatercollectief.

 

Meer impact en verbinding

Bosch Parade heeft tot en met editie 2016 gewerkt met open inschrijvingen die door de artistieke leiding tot een samenhangende parade werden gevormd. In de totstandkoming van Bosch Parade 2019 wordt er gewerkt volgens een nieuw totaalconcept om richting het publiek meer impact te maken.

Het totaalconcept ligt in de handen van een groep professionals die door artistiek leider Miesjel van Gerwen bij elkaar zijn gebracht. Ze zijn geselecteerd op basis van complementaire karaktereigenschappen, de diverse disciplines die zij vertegenwoordigen en vanwege de duidelijk aanwezige overeenkomsten met het artistiek DNA van Bosch Parade in werk en werkwijze.

Bosch Parade gelooft in artistieke vrijheid van professionele kunstenaars. Daarom wordt de verantwoording voor het totaalconcept neergelegd bij een nieuwe geformeerde groep professionals.

Het Bosch Parade gezelschap bestaat naast Miesjel van Gerwen uit Monique Zijp, Lucas Kastelijn, Loes Reiling, Erik Vink, Martijn van Dalen, Reg Gruson en Jeroen Everaert. Zij realiseren het totaalconcept en maken Bosch Parade editie 2019 samen met andere creatieven, makers en vrijwilligers.

De inbreng van de kunstenaars blijft heel divers – dat kenmerkt de veelkleurigheid van Bosch Parade. Maar de afzonderlijke onderdelen passen binnen een verbindende verhaallijn en ze worden met behulp van muziek, regie en spel aaneengesmeed.

DNA Bosch Parade

Bosch Parade wil professionele kunst inzetten om mensen te verbinden, én om te inspireren en te verrassen zoals Jheronimus Bosch dat 500 jaar geleden deed en nog steeds doet. Hiermee laten we al onze bezoekers als ‘hedendaagse Jheronimussen’ naar de wereld kijken en maken we die wereld iets eigenzinniger en socialer.

Het DNA van Bosch Parade is opgebouwd uit: oorspronkelijkheid, vakmanschap en zeggingskracht. Wat we daaronder verstaan leggen we in het kort even uit.

Oorspronkelijkheid

Bosch Parade levert nieuw, verrassend en eigentijds werk op van hoog artistiek niveau, gedragen door en uitgevoerd met de Bossche en Brabantse gemeenschap.
De unieke en zeer herkenbare artistieke signatuur van Bosch Parade komt tot stand door het werken met kunst op het water in de vorm van een drijvende optocht met de laatmiddeleeuwse kunstenaar Jheronimus Bosch als inspiratiebron. Ook draagt de multidisciplinaire houding en de samenwerking met de stad en haar bewoners in de totstandkoming van de Bosch Parade bij.

Vakmanschap

Bosch Parade zet in op topkwaliteit om het evenement te realiseren. Het programma wordt volledig ontwikkeld door professionele kunstenaars van diverse disciplines en uitgevoerd onder hun leiding. Daaraan worden diverse nieuwe artistieke lagen toegevoegd door het werken in een collectief en het aanstellen van kunstenaar van naam en faam ter ondersteuning van de totstandkoming van het totaalconcept. In dialoog met elkaar ontstijgt het werk het individuele, maar met respect voor elkaars eigen signatuur en artistieke vrijheid in de uitvoering.

Zeggingskracht

De impact van werken met kunst op het water is groot. Duizenden bezoekers, jong en oud, hoog of laag opgeleid, nationaal of internationaal, worden geraakt door hedendaagse kunst, die in een schitterend decor van de oude stad voorbij komt drijven. De inzet van grote groepen amateuruitvoerenden en vrijwilligers in Bosch Parade maakt het geheel bovendien een spectaculaire tocht die de bezoekers niet snel zullen vergeten.

Organisatie

Bestuur

Bosch Parade wordt georganiseerd door Stichting Bosch Parade. Stichting Bosch Parade voldoet aan de Governance Code Cultuur en het bestuur wordt gevormd door:

 • Jos van de Wouw (voorzitter), advocaat VANDEWOUW Zakelijke Advocatuur
 • Peter Ketelaars (penningmeester), lid dagelijks bestuur Waterschap Aa en Maas
 • Cassandra Vugts (algemeen bestuurslid), directeur SPARK Campus
 • Lieke Hooft van Huysduynen (algemeen bestuurslid), accountmanager voor projecten in de creatieve omgeving, Koning Willem I College
 • Peke Hofman (algemeen bestuurslid), publicist, curator, voormalig directeur CBK ’s -Hertogenbosch

De dagelijkse organisatie wordt door Stichting Bosch Parade gemandateerd aan de artistiek en zakelijk leider.

Comité van Aanbeveling

Bosch Parade heeft een Comité van Aanbeveling dat bestaat uit maatschappelijk bevlogen personen die hun sporen ruimschoots hebben verdiend in de (Bossche) samenleving. Zij dragen Bosch Parade een bijzonder warm hart toe. Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:

 • Ton Rombouts, senator en oud-burgemeester van ‘s-Hertogenbosch: “De Bosch Parade is een van de pareltjes uit de nalatenschap van het Bosch Jaar in 2016.
 • Heleen Herbert, chief commercial officer bij Heijmans
 • Charles de Mooij, directeur Het Noord-Brabants Museum: “Als de Bosch Parade in ons museum zou passen, aarzelde ik geen moment!
 • John Groenewoud, president at Built to Build Vastgoed B.V.: “Bosch Parade bouwt aan de toekomst en verdient daarbij ook de steun van het bedrijfsleven.”

Het Comité van Aanbeveling speelt een belangrijke ambassadeursrol in de stad en de provincie. Daarnaast adviseert het Comité zowel het bestuur als het directieteam bij alle actuele onderwerpen.

Organisatieteam

De dagelijkse organisatie van Bosch Parade is in handen van:

 • Miesjel van Gerwen, artistiek leider
 • Erik de Jong, zakelijk leider
 • Claire van Nunen, hoofd marketing en communicatie
 • Stephan Grilis, hoofd productie
 • Miriam Alders, community manager
 • Anneloes Ebing, vrijwilligerscoördinator

 

Bezoek de stad van Bosch