Ga naar de inhoud

Stichting Bosch Parade handelt conform de Governance Code Cultuur en heeft zich verbonden aan Fair Practice. Dat vertaalt zich in de volgende uitgangspunten:

  • Het bestuur ontvangt geen vergoeding en werkt dus onbezoldigd
  • Bosch Parade werkt met honderden vrijwilligers die geen vergoeding voor hun werk ontvangen
  • Door het organisatieteam wordt gewerkt met culturele uurtarieven, die waar mogelijk zijn gebaseerd op de richtlijn functie- en loongebouw presentatie-instellingen voor beeldende kunst
  • Ook aan derden die voor Bosch Parade noodzakelijk zijn in te huren wordt gevraagd culturele uurtarieven te rekenen
  • Voor de deelnemende kunstenaars wordt gewerkt met de Richtlijn Kunstenaarshonoraria, die hier is te vinden

Hiermee wil Bosch Parade zowel zorgvuldig omgaan met de beschikbare middelen, als ervoor zorgdragen dat alle betrokken professionals worden betaald conform de geldende normen. 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de zakelijk leider via info@boschparade.nl.