Ga naar de inhoud

Stichting Bosch Parade: Voorzitter

Stichting Bosch Parade, opgericht in 2018, organiseert tot nu toe tweejaarlijks de Bosch Parade. Het is een wereldwijd unieke kunstmanifestatie te water met het werk van Jheronimus Bosch als inspiratiebron. In 2024 vindt de 10e editie daarvan plaats, de 3e die door de stichting is georganiseerd, nadat de voorgaande edities plaatsvonden in het kader van het Jeroen Boschjaar 2016.

De stichting hanteert het bestuursmodel. Het bestuur, bestaande uit 6 bestuursleden geeft leiding aan een team van professionals dat wordt aangevoerd door een tweehoofdige directie die op parttimebasis in opdracht van de stichting werkzaam is. Bosch Parade 2022 werkte met een begroting van ca. € 1.5 mio die hoofdzakelijk werd gedekt door subsidies. De ambitie van de stichting Bosch Parade is om het evenement vanaf 2025 jaarlijks te organiseren, alsmede om de (inter)nationale aandacht voor het evenement sterk te vergroten.

In verband met het naderende afscheid van de huidige voorzitter is Bosch Parade op zoek naar een kandidaat voor deze functie. Daarbij wordt gedacht aan:

  • iemand met ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in een voorzittersrol
  • die warme belangstelling heeft voor cultuur
  • en beschikt over een relevant (zakelijk en persoonlijk) netwerk, bij voorkeur bovenregionaal
  • die tijd en belangstelling heeft om (onbezoldigd) leiding te geven aan deze organisatie, in de toekomst wellicht in een meer toezichthoudende rol

Reageren of vragen?

Reageren kan tot 29 november 2023 per e-mail via mail naar Erik de Jong, info@boschparade.nl. Sollicitaties graag voorzien van een CV en motivatie, met duidelijke omschrijving van ervaringen met betrekking tot deze vacature.

Meer informatie over de activiteiten van de stichting Bosch Parade en de organisatie is te vinden op www.boschparade.nl. Vanzelfsprekend is het huidige bestuur bereid tot het verschaffen van nadere toelichting. Voor vragen kun je een e-mail sturen naar info@boschparade.nl

Stichting Bosch Parade: Bestuurslid met artistiek profiel

Stichting Bosch Parade, opgericht in 2018, organiseert tot nu toe tweejaarlijks de Bosch Parade. Het is een wereldwijd unieke kunstmanifestatie te water met het werk van Jheronimus Bosch als inspiratiebron. In 2024 vindt de 10e editie daarvan plaats, de 3e die door de stichting is georganiseerd, nadat de voorgaande edities plaatsvonden in het kader van het Jeroen Boschjaar 2016.

De stichting hanteert het bestuursmodel. Het bestuur, bestaande uit 6 bestuursleden geeft leiding aan een team van professionals dat wordt aangevoerd door een tweehoofdige directie die op parttimebasis in opdracht van de stichting werkzaam is. Bosch Parade 2022 werkte met een begroting van ca. € 1.5 mio die hoofdzakelijk werd gedekt door subsidies. De ambitie van de stichting Bosch Parade is om het evenement vanaf 2025 jaarlijks te organiseren, alsmede om de (inter)nationale aandacht voor het evenement sterk te vergroten.

De Stichting Bosch Parade probeert bij de samenstelling van het bestuur rekening te houden met bepaalde specifieke competenties. Daar om zijn wij per direct op zoek naar een bestuurslid met een artistiek profiel. Daarbij wordt gedacht aan:

  • iemand met kennis en ervaring met beeldende kunst en/of theater
  • bij voorkeur met bestuurlijke ervaring 
  • die tijd en belangstelling heeft om (onbezoldigd) leiding te geven aan deze organisatie, in de toekomst wellicht in een meer toezichthoudende rol

Reageren of vragen?

Reageren kan tot 29 november 2023 per e-mail via mail naar Erik de Jong, info@boschparade.nl. Sollicitaties graag voorzien van een CV en motivatie, met duidelijke omschrijving van ervaringen met betrekking tot deze vacature.

Meer informatie over de activiteiten van de stichting Bosch Parade en de organisatie is te vinden op www.boschparade.nl. Vanzelfsprekend is het huidige bestuur bereid tot het verschaffen van nadere toelichting. Voor vragen kun je een e-mail sturen naar info@boschparade.nl