Ga naar de inhoud

Met de individualisering wordt de aarde er niet beter op. We vinden ons persoonlijke genot belangrijker dan het milieu en kunnen schadelijke verleidingen maar moeilijk weerstaan. Survivalunit laat zien waartoe dat kan leiden, toont je een spiegel met een duister beeld uit de toekomst.

In een groentekas leeft een man die erin slaagde de stille ramp te overleven. In deze eenzame steriele ruimte kan hij zich redden, maar voor hoelang weet niemand. Survivalunit laat zo vervreemding en realiteit versmelten, waarschuwt je voor wat er mogelijk voor ons ligt.