Ga naar de inhoud

Om hun vaartuig te besturen moet een drie-eenheid in Ceremonie op zoek naar een perfecte manier van samen functioneren – imperfect als ze zijn. En dat doen ze. De drie karakters hebben elk een speciale functie, een eigen handicap en ieder enkel de zintuigen die nodig zijn om één specifieke rol te vervullen. Gemankeerd, sceptisch en ongemakkelijk creëren ze een moeizaam samenwerkingsverband. Een onhandige mens-object-mens-machine die ziel en techniek vermengt. En die eigenzinnig uitbeeldt hoe het individu zich redt, ondanks de verleidingen van sociale en technologische perfectie.

De performers op Ceremonie verheffen ploeteren tot kunstvorm, en varen op andere plekken dan verwacht.