Talent alleen is niet genoeg.

Deelnemen aan Bosch Parade vergt meer dan talent alleen. De combinatie van werken voor een groot en breed publiek, werken in opdracht en werken binnen een totaalconcept maakt het behoorlijk complex voor starters op de kunstenmarkt. Vandaar dat we aangeklopt hebben bij KOP Breda om dat jonge talent mee te scouten en te coachen. Een goede begeleiding op al deze terreinen is voor beide partijen pure winst.

Voor het werken op het water is zeer specifieke kennis noodzakelijk. De grote ervaring op dit terrein binnen het team van Bosch Parade is overigens niet alleen voor jong talent, maar voor vrijwel álle nieuwe deelnemers onontbeerlijk.