Theaterfestival Boulevard heeft een grote en geëngageerde achterban die is meegegroeid met het festival. Boulevard kan rekenen op een gretig en gul publiek, naast een trouwe brigade vrijwilligers, figuranten en mensen die zich op velerlei andere manieren inzetten – als medemaker bijvoorbeeld of als expert op een bepaald thema. Daarnaast zet het festival flinke stappen op het gebied van toegankelijkheid. Zonder dialoog met, en aandacht voor de kunstenaars en omgeving, de stad, de bewoners gaat dat niet; door het jaar heen én tijdens het festival. In 2020 is Theaterfestival Boulevard (door corona gedwongen) deze dialoog gaan intensiveren in een aparte programmalijn. Samen met makers en bewoners pionierden ze in de verbeelding en beoefenden ze de kunst van het samen balanceren, het wankelen, met één gezamenlijk verlangen: met elkaar in verbinding staan.

Door het publiek te betrekken bij het artistieke ontwikkelproces en hen actief een rol te geven, legt Boulevard de nadruk op het sociale karakter van kunstbeleving, zonder het artistieke proces (en product) uit het oog te verliezen. Kernwoorden: gelijkwaardigheid, vertrouwen, wederkerigheid. Door bewoners kennis te laten maken met, en essentieel onderdeel te laten zijn van, de creatieve processen wordt de maatschappelijke waarde van kunst versterkt.

Nina Aalders (dramaturg en programmeur) en Coralie den Adel (publiekswerker) delen hun successen en mislukkingen.

www.festivalboulevard.nl