De zangers verplaatsen zich in een choreografie over het water door de stad. Zij dragen ieder een groot boos demonisch oog bij zich.

Dit oog is de basis van de drie demonen uit Burning Demons en is ontstaan uit de gesprekken met de deelnemers van het Sociaal Theater. De ogen komen later in een grotere en verder uitgewerkte vorm terug in het project voor de Bosch Parade in 2022.

Het werk duikt aangekondigd en vooral onaangekondigd op op de Bossche wateren op 3 en 4 juli 2021, en tijdens de opening van ‘De Bossche Zomer’ op 1 juli.

Het werk heeft een duidelijk langetermijnperspectief. Het is een eigenstandige prelude op ‘Burning Demons’ en kan daarmee gezien worden als een verdiepingsslag. Met de kostuums, de muziek van Aart Strootman, de tekst van Joachim Robbrecht en het demonische oog van het Sociaal Theater, zal er extra lading worden toegevoegd aan Bosch Parade in 2022.

Het Klein Triptiek van Erik Vink duikt onaangekondigd op in ’s-Hertogenbosch van 1 tot en met 4 juli 2021.