[to the English version]

De Verzoeking van Bosch

Het thema ‘verleiding’ en het topstuk De Verzoeking van de Heilige Antonius (ca.1501) staan centraal in de Open Call. De door Bosch geschilderde verleidingen zijn zeer uiteenlopend van verschijningsvorm. Datzelfde is te zien in onze tijd. Een wereld die oververzadigd lijkt door grote en kleine verleidingen. Het doel van Bosch Parade is om de essentie van het schilderij te verbeelden. In de ‘vaartocht van het ongerijmde’ versterken beeldende kunst, performance art en community art elkaar. 

Open Call Verleiding

Bosch Parade vraagt multidisciplinaire professionele makers om hun verbeeldingskracht te tonen. Tot 1 september 2020 kunnen kunstenaars uit binnen- en buitenland hun plannen indienen. Het nieuw samengestelde artistieke collectief van Bosch Parade heeft een speciaal inspiratiedocument ontwikkeld. Dat vormt het kader waarbinnen de invulling voor de parade van 2021 wordt gezocht. Uit de plannen wordt een parade samengesteld die in juni 2021 over de Dommel voorbij het publiek zal trekken. Meer informatie over de Open Call die tweetalig is gepubliceerd staat te lezen via: boschparade.nl/open-call-verleiding.

Over Bosch Parade

De varende parade in de geest van Jheronimus Bosch doet recht aan het genie en de vernieuwingsdrang van Bosch én aan ’s-Hertogenbosch. De middeleeuwse water- en vestingstad is een schitterend decor voor onze drijvende parade waaraan Bossche, Brabantse en (inter)nationale kunstenaars in de ware Brabantse traditie samenwerken met de stad en haar inwoners. Bosch Parade wil iedereen inspireren om met een open en kritische blik naar zijn/haar eigen wereld kijken, zoals Bosch dat in zijn tijd deed.