Bosch Parade is uniek en ambitieus. We gaan voor de editie van 2022 een meer landelijke bekendheid verwerven voor onze ‘vaartocht van het ongerijmde’. Vanaf 2023 staan internationale samenwerkingen op de agenda. Bosch Parade laat haar publiek via hedendaagse kunst kennismaken met het erfgoed van Jheronimus Bosch. Middeleeuwse vestingstad ’s-Hertogenbosch is het decor voor de drijvende parade waaraan Bossche, Brabantse en (inter)nationale kunstenaars in de ware Brabantse traditie samenwerken met de stad en haar inwoners. Tijdens de laatste editie in 2019 trok Bosch Parade 27.000 bezoekers.

Publieksuitbreiding wordt vooral gezocht onder de jongere generaties. Een goede aanleiding voor verbreding van het bestuur. Het huidige bestuur bestaat uit vier personen en komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. De dagelijkse leiding van Bosch Parade is in handen van een tweekoppige directie die in opdracht van het bestuur een organisatieteam van professionals leidt. Op den duur zal het bestuur omgevormd worden tot een raad van toezicht.

De functie van bestuurslid is onbezoldigd. We nodigen ook kandidaten met relatief korte ervaring als bestuurslid van harte uit om te solliciteren. Reacties voorzien van een motivatie en cv ontvangen we graag voor 1 november 2021 via info@boschparade.nl.

Voor meer informatie kun je bellen met onze bestuursvoorzitter mr. Jos van de Wouw, 06 5329 8786, of mailen naar onze bureaumanager Tessa van Helvoirt via info@boschparade.nl. Meer informatie over het bestuur is te vinden op www.boschparade.nl/stichting.